dr hab. inż. Włodzimierz Adamski  – wieloletni pracownik PZL Mielec A Sikorsky Company, wykładowca Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej. Znany specjalista w zakresie stosowania techniki komputerowej w przemyśle lotniczym. Autor  monografii pt. „Wybrane problemy projektowania i wytwarzania CAD/CAM w przemyśle maszynowym”. Wykonał ostatnio ponad 90 ekspertyz naukowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i 60 dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Streszczenie wystąpienia

Maciej Bedrejczuk – Maciej Bedrejczuk lat 35. Uczestnik narodowej zimowej wyprawy na K2 2017/2018. Członek Klubu Wysokogórskiego Warszawa i Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego. Wspinał się w Alpach na północnych ścianach Grandes Jorasses, Matterhorn, Eiger. Pokonał w Gruzji w stylu alpejskim trudne drogi na zachodniej ścianie Uszby i północnej Czatyn Tau. Uczestnik eksploracyjnej wyprawy do doliny Lachit w Karakorum gdzie wytyczył 2 nowe drogi na dziewiczych ścianach szczytów sześciotysięcznych. Mieszka w Rzeszowie.


Danuta Borowiec – ekspert-koordynator zespołu w  zespole administracyjnym Oddziału ARP S.A. w Mielcu z  wykształcenia socjolog. Współtwórczyni Planu Rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej, autorka Planu Rozwoju Inwestycji, promotorka wzrostu aktywności gospodarczej.  Od początku istnienia pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej  EURO-PARK MIELEC, z aktywnością i zaangażowaniem oddaje się pracy zawodowej, przyczyniając się do kształtowania warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki.

Streszczenie wystąpienia

Prof. dr hab. inż. Roman Gancarz – pracownik naukowy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Studia podstawowe ukończył na Politechnice Wrocławskiej. Dalszą naukę kontynuował  na amerykańskich uczelniach: Texas Technical University oraz Princeton University. Prowadzi wykłady monograficzne z zakresu projektowania leków przy użyciu metod matematycznych oraz zaawansowane wykłady na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu stereochemii i metod spektroskopowych w oznaczaniu struktury związków chemicznych i ich wzajemnego oddziaływania. Prowadzi również szereg wykładów na poziomie podstawowym dla studentów I i II stopnia. Jest autorem ponad 120 publikacji, wypromował 10 doktorów. Młodość spędził w Mielcu edukując się w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w I LO im. Stanisław Konarskiego.

Streszczenie wystąpienia

Artur Grochowski – właściciel firmy Mechatronik świadczącej od 2004 roku kompleksowe usługi na rynku edukacji zawodowej począwszy od wsparcia w zakresie opracowań czy modernizacji w procesie kształcenia, przez szkolenia zawodowe na budowie i sprzedaży zestawów techno-dydaktycznych kończąc. Ukończył Wydział Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni współpracownik i pracownik firmy FESTO na stanowisku eksperta, trenera i doradcy technicznego w zakresie CNC, technik wytwarzania i mechatroniki. Zawodowo związany również z obszarem edukacji zawodowej. Nauczyciel, kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr. 1 w Warszawie. Wieloletni współpracownik, obecnie zasiadający w Radzie Programowej wiodącego w Polsce ŁCDNiKP. Zdobyte doświadczenie z obszaru przemysłu i edukacji wykorzystuje uczestnicząc w grupach eksperckich, z którymi opracował programy nauczania pod KKZ dla MEN, recenzował zadania egzaminacyjne dla CKE  oraz opisywał zawody w ramach Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ostatnim czasie wspierany przez IBE przygotował jedne z pierwszych opisów kwalifikacji zgłoszonych do ZSK z obszaru obrabiarek CNC.

Streszczenie wystąpienia

dr Maciej Jakubowski – zajmuje się badaniami edukacji i rynku pracy, doradztwem w zakresie polityki edukacyjnej i badań oraz narzędziami online wspierającymi uczenie się. Jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel Fundacji Naukowej Evidence Institute, która promuje badania umiejętności uczniów oraz wykorzystanie badań w edukacji. Pracował w administracji rządowej oraz w OECD w zespole badania PISA. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Bank Światowy, OECD, UNICEF, UNDP, a także rządami w Europie i Azji oraz globalnymi firmami konsultingowymi.


dr Magdalena Jelonek  – adiunkt w katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych (w tym głównie edukacyjnych), kapitałem ludzkim, jakością kształcenia, w tym z analizą produktywności szkół wyższych. Brała udział w wielu projektach badawczych z obszaru szeroko pojętego kapitału intelektualnego, m. in. w jednych z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilans Kapitału Ludzkiego, w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006, w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim. Pełni funkcję eksperta merytorycznego (koordynatora) ds. badań przekrojowych w jednym z największych w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce.

Streszczenie wystąpienia

Artur Krawczyk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia.

 

Streszczenie wystąpienia

Arkadiusz Nepelski – trener i doradca zawodowy, który na co dzień prowadzi w szkołach na terenie Podkarpacia warsztaty dla młodzieży i nauczycieli. W jego zajęciach pt. „Znajdź pomysł na siebie” wzięło już udział ponad 5000 osób.

 

 

Streszczenie wystąpienia

Zdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu informatyki w liceach i technikach oraz na studiach podyplomowych dla nauczycieli na Politechnice Warszawskiej. Autor programów nauczania oraz sześciu podręczników szkolnych z informatyki. Inicjator wielu lokalnych inicjatyw edukacyjnych skierowanych głównie na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i kreatywności oraz konkretnych umiejętności technicznych, w tym także informatycznych. Pomysłodawca i organizator Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki oraz zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Jest honorowym profesorem oświaty.

Streszczenie wystąpienia

Janusz Adam Onyszkiewicz – polski polityk, matematyk, alpinista, himalaista i speleolog, dwukrotny minister obrony narodowej (w latach 1992–1993 i 1997–2000), poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (do 2007 wiceprzewodniczący PE, a od 2007 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Onyszkiewicz


Marcin Paks – dyrektor ds. rozwoju sektora edukacji BeCREO Technologies. No co dzień używa TIK i poszukuje nowych standardów dla edukacji z zachowaniem efektywnych i sprawdzonych już metod. Ekspert Szkoły z klasą 2.0, edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP. Pasjonat mobilnych rozwiązań i rozszerzonej rzeczywistości. Twórca aktywnej metody symulacji w sieci – Drama Online. Współorganizator konferencji dla innowacyjnych nauczycieli Eduzmieniacze czy Edukacja Przyszłości. Ambasador amerykańskiej edukacyjnej platformy Edmodo. Edukator z praktycznego zastosowania ICT w edukacji.

Nauka programowania przez doświadczenie wg modelu STEAM

BeCREO – Kurs mechatroniki zamknięty w pudełku.

Scottie GO! - Kurs programowania zamknięty w pudełku

Wioletta Pytko – od kilkunastu lat jest związana z Publicznymi Służbami Zatrudnienia – od strony praktycznej zna funkcjonowanie tych instytucji zarówno na poziomie powiatowym, jak i wojewódzkim. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizowaniu poradnictwa zawodowego na rzecz osób poszukujących zatrudnienia oraz na rzecz młodzieży podejmującej decyzje edukacyjno-zawodowe. Sfera wspierania drugiego człowieka w rozpoznaniu i wzmacnianiu jego potencjału jest jej szczególnie bliska, dlatego w każdym działaniu, w które się angażuje, stara się kłaść na to bezpośredni albo pośredni akcent. Obecnie jest pracownikiem Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Swoją działalność zawodową koncentruje na badaniach rynku pracy i ich wykorzystaniu w kontekście wzmacniania potencjału kadrowego oraz jego dostosowywania do potrzeb przedsiębiorców. Jest współautorką i współorganizatorką wielu inicjatyw z tego obszaru, m.in. konferencji, warsztatów i spotkań roboczych łączących środowiska instytucji rynku pracy, podmiotów edukacyjnych i przedsiębiorców.


Lucyna Przybyło – w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji działam od 1999 roku. To ogólnopolska organizacja, której działalność jest skierowana głównie do Osób Niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, ale swym działaniem obejmuje również osoby z innymi niepełnosprawnościami. W FAR jestem pełnomocnikiem na region podkarpacki, trenerem pracy oraz instruktorem, który swymi poradami i informacjami uczy, radzi, i pomaga pokonywać trudności życia codziennego oraz umożliwia zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez Osoby Niepełnosprawne. Moja działalność to również organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji skierowanych do osób pełnosprawnych oraz pracodawców, którzy chcą pomóc ON w zdobywaniu nowych uprawnień zawodowych lub umożliwić im przekwalifikowanie zawodowe. Wiedząc o tym, że pracodawcy coraz bardziej są zainteresowani zatrudnianiem ON, systematycznie podnosimy poprzeczkę w szkoleniu przyszłych potencjalnych pracowników aby wprowadzić nowe technologie do ich codziennego życia, które zwiększają ich wartość w życiu zawodowym.

Streszczenie wystąpienia

Janusz Soboń – absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Mechanicznym. W latach 1981-1994 pracował w państwowym przedsiębiorstwie WSK „PZL-Mielec”. W okresie 1994-1996 jako konsultant dla małego i średniego biznesu pogłębiał swoja wiedzę w zakresie zarządzania biznesem oraz podnosił kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez renomowane, międzynarodowe firmy szkoleniowe. W latach 1996-1999, na stanowisku zastępcy dyrektora d/s marketingu i rozwoju w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu brał aktywny udział w organizacji i rozwoju pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Od 1999 roku pracuje w przedsiębiorstwie KIRCHHOFF Polska należącej do niemieckiego koncernu KIRCHHOFF Automotive. Polska działalność obejmuje dzisiaj zakłady w Mielcu, Gliwicach i Gnieźnie, produkujące metalowe części i podzespoły strukturalne do większości marek samochodów osobowych produkowanych głównie w Europie. Od 2007 Prezes Zarządu Kirchhoff Polska Sp z o.o.. Za swój wielki sukces uważa wielkość zaangażowania Kirchhoff Automotive w Polsce, które mierzy się m.in. wartością inwestycji dokonanych w latach 1999 – 2017 w kwocie ponad 200 mln EUR, rocznymi obrotami przedsiębiorstwa 250 mln EUR i około 1800 zatrudnionych. Zawsze stawia na rozwój, nie boi się podejmowania nowych wyzwań. Pełni również funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii (Corporate Strategy Officer) i jednocześnie Członka Zarządu koncernu KIRCHHOFF Automotive GmbH. Aktywnie wspiera rozwój branży motoryzacyjnej w Polsce, będąc m.in. ekspertem Polskiej Izby Motoryzacyjnej, wiceprezesem klastra motoryzacyjnego Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, prelegentem i promotorem branży na prestiżowych konferencjach branżowych w Polsce i zagranicą.


Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej, autor wielu publikacji w zakresie dynamiki konstrukcji, monitorowania i diagnostyki konstrukcji, robotyki i mechatroniki. Twórca i współtwórca ponad 50 patentów oraz 800 publikacji. Jego obecne prace koncentrują się na technologiach IoT, Big Data, badaniach integralności konstrukcji i degradacji materiałów. Kieruje wieloma projektami badawczymi  we współpracy z przemysłem, wyniki tych prac wdrożono w praktyce. Twórca wielu firm działających w obszarze wysokich technologii. Członek wielu Towarzystw Naukowych krajowych i zagranicznych, w tym Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej w latach 2010 – 2015 oraz Członek HLG KET przy Komisji Europejskiej. Organizator wielu krajowych i międzynarodowych Konferencji Naukowych i Naukowo – Biznesowych. Założyciel Fundacji Impact , która jest organizatorem największej Polskiej konferencji na temat współpracy nauki z przemysłem, w której w roku 2017 brało udział ponad 5300 uczestników. Przewodniczący Komitetu naukowego Światowego Kongresu Mechaniki i Robotyki w 2019 roku.

Streszczenie wystąpienia

Bogusław Węgliński – Prezes Intellectual Property Management Poland. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Kształcił się także wielu zagranicznych ośrodkach akademickich, m.in. w British Institute of Management w Corby, w Instytucie Nauki i Technologii na Uniwersytecie w Manchesterze, w Stanford Center for Professional Development.  W latach 90-tych była wydawcą i redaktorem naczelnym miesięcznika „Poznaj świat”. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zarządzania własnością intelektualną (ang. Intellectual Property). Zespół pod jego kierownictwem opracował program kształcenia na kierunku „Zarządzanie własnością intelektualną” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem książek: „Zarządzanie IP”, „Prawo IP” oraz „Marketing IP”.

Streszczenie wystąpienia