Zapraszamy do udziału w konkursie technicznym im. Jeffrea Pino „Młody Konstruktor”

Organizatorem Konkursu są Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu przy współudziale Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Prezes Polskich Zakładów Lotniczych.

Konkurs funkcjonuje pod nazwą „Młody Konstruktor” i w całości finansowany jest przez Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu.Trzecia edycja konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej do 15 marca 2018 roku, a rozstrzygnięcie nastąpi do 31 maja 2018 roku. Prezentacja wyróżnionych prac, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas IX Festiwalu Nauki i Techniki 2018.

>>> Regulamin_konstruktor_2018