Zapraszamy uczniów mieleckich szkół podstawowych na MISTRZOSTWA MIASTA MIELCA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

Zapraszamy uczniów mieleckich szkół podstawowych

MISTRZOSTWA MIASTA MIELCA

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III i IV-VI

W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

CEL ZAWODÓW

 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności gry.
 • Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych.

MIEJSCE ROZGRYWEK:

 • SCK Mielec, Al. Niepodległości, Hol na I piętrze przed salą kinową.

ORGANIZATOR:

 • CKPiDN w Mielcu,
 • Klub Szachowy SDK-Lotnik Mielec,
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu.

ORGANIZACJA ZAWODÓW:

 • Startują uczniowie szkół podstawowych klas I-III i IV-VI z miasta Mielca. Organizator dopuszcza możliwość startu trzech szkół z powiatu mieleckiego. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szkołę reprezentuje minimum 2, a maksymalnie 3 uczniów w kategorii klasy I-III oraz taka sama ilość w kategorii IV-VI. Wymagany jest udział zarówno chłopców jak i dziewcząt np.
 • M+M+K lub K+K+M,
 • M+K
 • Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w czterech grupach:
 • D-III dziewczęta z klas I-III,
 • C-III chłopcy z klas I-III,
 • D-VI dziewczęta z klas IV-VI,
 • C-VI chłopcy z klas IV-VI,

SYSTEM GRY:

 • 7 rund systemem szwajcarskim.
 • Tempo gry: po 5 minut na całą partię.
 • Dziewczęta i chłopcy grają w czterech oddzielnych grupach:
 • dziewczynki klasy I-III szkoły podstawowej,
 • chłopcy klasy I-III szkoły podstawowej;
 • dziewczynki klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • chłopcy klasy IV-IV szkoły podstawowej;
 • Początek gry we wszystkich grupach o godzinie 10:00.
 • Zapisy na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php lub adres karnasiewicz@gmail.com do 30 maja 2018 r. oraz weryfikacja zgłoszeń bezpośrednio przed zawodami w godzinach 9:00 – 9:40.

PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW TURNIEJU:

 • Klasyfikacja indywidualna:
 • O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.
 • W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decydują kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, większa liczba zwycięstw, progresja.
 • Klasyfikacja drużynowa:
 • O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez wszystkich reprezentantów danej szkoły w turniejach dziewcząt i chłopców klas I-III i IV-VI.
 • W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji zespołowej klas IV-VI, a w dalszej kolejności klas I-III.

NAGRODY W TURNIEJU:

 • Nagrody rzeczowe za miejsca I-III we wszystkich turniejach indywidualnych oraz nagroda dla najlepszej szkoły w klasyfikacji drużynowej.

USTALENIA KOŃCOWE:

 • W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry turniejowe PZSzach. i FIDE.
 • Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują nauczyciele, rodzice i opiekunowie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb.
 • Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
 • Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.